Missie, visie en kernwaarden

Missie

BrickX Software staat dicht bij de klant. Eigen software van, én voor de ondernemer is sinds de oprichting in 2006 ons motto. Dit merkt u aan ons update beleid, door een flexibele instelling en korte lijnen zijn wij in staat om aan veel van uw wensen te voldoen.

We streven er naar dat onze oplossingen al onze klanten helpen om “in control” te zijn over de kritische bedrijfsprocessen. Actuele en correcte informatie is cruciaal in de huidige bedrijfsomgeving.

Visie

Enkele uitspraken die centraal staan binnen onze bedrijfsvoering:

“Software hoort te ondersteunen. Eindgebruikers bepalen waaraan software moet voldoen, niet andersom!”
“Eenvoudig waar het kan, geavanceerd waar het moet.”

We realiseren ons als geen ander dat processen binnen organisaties voortdurend in beweging zijn. Door goed contact met onze klanten te onderhouden streven we ernaar dat we aan uw wensen blijven voldoen. Dit resulteert in een minimaal verloop in ons klantenbestand, het bewijs dat we goed op weg zijn.

Kernwaarden

  • We zijn trots op onze eigen oplossing
  • We staan nauw in contact met onze klanten
  • We staan voor korte lijnen en snel schakelen
  • We maken onze beloftes waar
  • We hebben een ‘can do’ mentaliteit, maar we zeggen het ook als iets niet kan